Anders Nilsson

Anders Nilsson

Partner, Digital Transformation & Innovation

KPMG i Sverige

Anders har arbetat på KPMG sedan 1987 och har jobbat med it-rådgivning på både nationell och internationell nivå. För närvarande är Anders partner för it-relaterade rådgivningsstjänster samt ansvarig gentemot KPMG:s globala nätverk för it-tjänster. Anders har mer än 20 års erfarenhet av rådgivning med fokus på it-tjänster inom ett flertal branscher. Anders specialistområden: IT riskhantering, IT strategi: Affärsdriven design av Digital-/IT-strategi, innefattande IT kärnkompetenser, mervärde till verksamheten, IT tjänster och organisation, IoT (Internet of Things), Projektutvärderingar och Sourcing av IT processer.

Kompetensområden
IT Advisory Internationella marknader Nationella marknader Risk Consulting Rådgivning
Utbildning och kvalifikationer
  • Bachelor of Economic Science from Stockholm University, 1982

  • Officer training program at the Swedish Navy College

  • ITIL Foundation exam

Ackreditering
  • CISA (Certified Information System Auditor)

  • CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control)

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler