close
Share with your friends
Angelina Madunic

Angelina Madunic

Riskkonsult, KPMG

KPMG i Sverige

Angelina är certifierad Compliance Officer med lång erfarenhet av riskhantering från såväl finansiell som offentlig sektor. Hon arbetar med riskhantering kopplat till regelverksfrågor och är specialiserad inom compliance-metodik med stor erfarenhet av att bland annat arbeta med interna regelverk.

Kompetensområden:
  • Compliance
  • Riskhantering
  • Intern styrning och kontroll
  • Internrevision