close
Share with your friends
Paige Moore

Paige Moore

Manager, IRM

KPMG i Sverige

Paige arbetar med extern- och internrevision samt rådgivningstjänster med fokus på kunder inom finanssektorn. Projekt som Paige deltar i innefattar allt från tredjepartsgranskningar av kritiska IT-leverantörer till Sarbanes Oxley-revisioner (SOX). Som certifierad informationssystemsrevisor (CISA) har hon en stor förståelse för förhållandet mellan IT-kontrollmiljön och de övergripande affärs- och finansiella rapporteringsprocesserna hos en organisation. Paige har över åtta års erfarenhet av att tillhandahålla revision och rådgivning till regeringar, organisationer och multinationella företag inom olika branscher i USA och Sverige.

Kompetensområden:

Revision IT-revision Rådgivning

Utbildning och kvalifikationer
  • Bachelor of Business Administration in Information Systems and Analysis, Howard University, Washington DC

Ackreditering
  • Certified Information Systems Auditor (CISA)