close
Share with your friends
Anders Malmeby

Anders Malmeby

Partner, verksamhetsområde Revision

KPMG i Sverige

Anders Malmeby är auktoriserad revisor och partner. Han var tidigare ordförande i KPMG ABs styrelse samt ordförande i revisorernas branschorganisation FAR. Anders Malmeby arbetar i huvudsak med noterade och internationella bolag samt tillväxtbolag och är specialiserad mot företag inom media, IT och högteknologi. Han har lång erfarenhet gällande kapitalmarknadsfrågor, exempelvis gällande prospekt, informationsgivning och bolagsstyrning. Anders har särskild erfarenhet från arbete med frågor kring styrning, riskhantering och intern kontroll relaterat till affärsprocesser och IT.

Kompetensområden
Audit International Markets Media National Markets Technology
Utbildning och kvalifikationer
  • Civilekonom, Högskolan i Växjö

  • Påbyggnad Lunds Universitet

  • Gustavus Adolpuhus College, USA

Ackreditering
  • Auktoriserad revisor

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler