close
Share with your friends
Roger Lindgren

Roger Lindgren

Specialist inom riskhantering, intern styrning och kontroll samt utredning

KPMG i Sverige

Roger har över 25 års erfarenhet av granskning och utredning och var 2004 med och startade KPMG Forensic, en specialistenhet inom KPMG som arbetar med utredning av misstänkta oegentligheter, mutor och korruption. Roger har erfarenhet av att arbeta med aktörer inom både den offentliga och privata sektorn inklusive den ideella sektorn. Utöver utredningar arbetar han med rådgivning kring riskhantering och utveckling av intern styrning och kontroll. Roger bidrar med sin erfarenhet som specialist i flera av KPMG:s revisionsuppdrag.

Kompetensområden
Forensic Risk Consulting Rådgivning
Utbildning och kvalifikationer
  • Ekonom, Örebro Universitet.

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler