Magnus Larsson

Partner

KPMG i Sverige

Magnus började på KPMG 1999 och blev certifierad kommunal revisor 2002. Innan dess arbetade han under en tioårsperiod på ett kommunalt bostadsbolag, som kommunsekreterare och som kommunchef. Magnus har lång erfarenhet av revisions och rådgivningsuppdrag inom kommuner, kommunala bolag, landsting, regioner, högskolor, stift, församlingar och privata bolag. Magnus är branschansvarig för Offentlig sektor inom KPMG.

Kompetensområden
Advisory Government and Public Sector International Markets National Markets
Utbildning och kvalifikationer
  • Förvaltningslinjen, inriktning offentlig förvaltning, Göteborgs Universitet

  • Mastersutbildning i ekonomistyrning

Ackreditering
  • Certifierad kommunal revisor

Engagemang
  • Ledamot i SKL:s referensgrupp för god revisionssed

  • Ledamot i styrelsen för Skyrev