close
Share with your friends
Elias Langvad

Elias Langvad

Senior Consultant, Risk & Compliance Consulting

KPMG i Sverige

Elias har en lång erfarenhet av forensiska utredningar och bakgrundskontroller av företag och individer. Han har specialiserat sig på geopolitiska risker där han hjälper kunder att verka i nya eller okända jurisdiktioner genom att göra landriskbedömningar och analyser av den nationella politiska och reglerande miljön.

Kompetensområden:

Forensic Risk Consulting | Rådgivning | Corporate Intelligence | Geopolitik | Bakgrundskontroller

Utbildning och kvalifikationer
  • MSc Security, Intelligence and Strategis Studies – University of Glasgow

  • MA International Security – Charles University i Prag