Erik Krohn | KPMG | SE
close
Share with your friends

Erik Krohn

Konsult, Financial Risk Management

KPMG i Sverige

Erik har stor erfarenhet av uppstart och vidareutveckling av internbanker och finansavdelningar, ränte- och valutariskhantering, finansieringsrådgivning, cash management samt utvärderingar och implementering av finans- och risksystem. Erik har haft flertalet interimstjänster som Group Treasurer både inom stora PE-ägda bolag och noterade storbolag. Vidare har Erik arbetat i många olika projekt för internationella företag, finansiella institutioner och banker inom områdena finansiell strategi, riskhantering, värdering och redovisning av finansiella instrument, tillgångsförvaltning, finansiering, systemstöd och cash management.

Kompetensområden

Finansiell riskhantering Risk Consulting Rådgivning

Utbildning och kvalifikationer

  • MSc Industrial Engineering and Management, Linköping Institute of Technology

  • Specialization in Finance and Production Management

Kompetensområden

  • Finansiell riskhantering

  • Finansiering

  • Finansiella instrument

  • Treasury-system

  • Treasury-processer

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig