Anderi Kehlmeier

Andrei Kehlmeier

Skolansvarig Lunds universitet

KPMG i Sverige

Andrei har arbetat som revisor på KPMG sedan 2017, efter att ha tagit examen från ekonomiprogrammet med inriktning Redovisning & Revision på Högskolan i Kristianstad. Andrei har under sin studietid arbetat som både ekonomiassistent och säljare. Andrei utgår idag från KPMGs Malmö-kontor där han arbetar med allt ifrån ägarledda småföretag till globala koncerner. Andrei är även ansvarig för studentrelationer i södra Sverige vilket innebär kontakt med studenter och blivande medarbetare samt planering och genomförande av olika studentevenemang, främst vid Lunds universitet.

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler