Sofia Hyléen

Sofia Hyléen

Manager, Financial Risk Management

KPMG i Sverige

Sofia är jurist och internrevisor med flerårig erfarenhet av att jobba med regelverk inom den finansiella sektorn med fokus inom bank.

Sofia började som bolagsjurist på Kommuninvest där hon arbetade med bland annat hantering av nya regelverk. Sofia var med i uppstarten av Svealands Risk och Compliance AB som är ett bolag gemensamt ägt av ett antal sparbanker. I bolaget arbetade Sofia som Compliance officer och genomförde compliancegranskningar, omvärldsbevakning, utbildningar av medarbetare och styrelse samt tydliggörande av styrningsstruktur och de tre försvarslinjerna i enlighet med GL44

Sedan 2016 har Sofia arbetat huvudsakligen som internrevisor. Inledningsvis på Swedbanks internrevision där hon genomförde regelverksorienterade granskningar, projektgranskningar samt granskningar av bankens kontrollfunktioner och är sedan 2018 en del av KPMG:s internrevisionsteam. Där koordinerar hon internrevisionsuppdrag, genomför enskilda granskningar och är en uppskattad utbildare inom penningtvätt och finansiering av terrorism samt outsourcing.

Utbildning och kvalifikationer
  • Juristexamen, LL.M

  • Swedsec för ledning och kontroll funktioner (vilande)

  • Medlem i internrevisorernas förening

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler