close
Share with your friends
Sofia Håkansson

Sofia Håkansson

Management Consulting

KPMG i Sverige

Sofia arbetar som managementkonsult på KPMG sedan 2018 och har flerårig erfarenhet som konsult, projektledare och linjechef främst inom banksektorn.

Hon har arbetat i stora internationella företag där hon drivit flera tvärfunktionella förändringsprojekt i gränslandet mellan affär och IT. Sofias uppdrag har handlat om att driva digitalisering, öka säljeffektiviteten och att lansera nya produkter och erbjudanden för att möta kundernas förändrade behov och förväntningar.

Sofia har ansvarat för att bygga upp ett nytt affärsområde och varit delaktig i att rekrytera och etablera den nya organisationen från grunden. Hon har lett projekt i alla dess faser från förstudie till genomförande uppföljning och utvärdering.

Sofia har även ledningsgruppserfarenhet.

Kompetensområden
Management Consulting
Utbildning och kvalifikationer
  • Civilingenjör industriell ekonomi internationell, Linköpings Tekniska Högskola

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler