close
Share with your friends

Jan Hedqvist

Konsult

KPMG i Sverige

Jan är jurist med specialisering på finansiell lagstiftning, företagsstyrning och riskhantering samt regelgivning inom dessa områden. I sina uppdrag har Jan främst arbetat med analyser av företagsstyrning samt efterlevnad av regelverken beträffande riskhantering, främst hos olika typer av finansiella företag som banker, värdepappers-, fond- och försäkringsbolag samt kreditmarknadsbolag. Även analys av regelefterlevnaden hos olika typer av försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare har varit en del av uppdragen.

Kompetensområden

Finansiell rapportering och kvalificerade redovisningstjänster Risk Consulting Rådgivning
Dekorbild

Utbildning och kvalifikationer

  • Jur Kand Stockholms Universitet

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan