close
Share with your friends

Håkan Henriksson

Regelverks- och redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Håkan har lång erfarenhet från arbete som revisor och redovisningsspecialist. Han har varit specialiserad på försäkringsföretag i över 10 år.

Han har även en bakgrund från Finansinspektionen där han arbetade med utveckling Solvens II-regelverket och representerade Finansinspektionen i arbetsgrupper inom den Europeiska tillsynsmyndigheten för försäkring och tjänstepension (EIOPA).

På Finansinspektionen var Håkan också involverad i arbetet med bedömningar avseende nya redovisningsstandarder från IASB, däribland IFRS 17. Håkan arbetar främst med kvalificerade redovisningsfrågor och regelverksfrågor i försäkringsföretag och ägnar stor del av sin tid till konverteringsprojekt från nuvarande redovisningsprinciper till nya IFRS, främst IFRS 17 men även IFRS 9 och 15.

Kompetensområden

Accounting Advisory Services Internationella marknader Nationella marknader Risk Consulting Rådgivning
Håkan Henriksson

Utbildning och kvalifikationer

  • Civilekonom Luleå Tekniska Universitet.

  • Auktoriserad revisor 1999-2009.

Funktion och specialisering

  • Håkan är specialiserad på redovisnings-och regelverksfrågor med inriktning mot försäkringsföretag.

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan