close
Share with your friends

Anneli Helenius

Konsult, Financial Risk Management

KPMG i Sverige

Anneli ingår i affärsområdet Advisory och är specialiserad på internrevision, penningtvätt samt intern styrning och kontroll.

Flertalet kunder återfinns inom den finansiella sektorn såsom sparbanker, fondbolag och övriga finansinstitut. Fokusområde och specialisering ligger inom området för penningtvätt (AML/CTF) med transaktionsmonitorering/sanktioner där Anneli har arbetat med flertalet finansiella bolag av varierande storlek.

Anneli har även arbetat med internrevisionsuppdrag inom konsumentvaror mot motorbranschen samt genomfört hållbarhetsgranskningar inom finansiell sektor, gruvindustrin samt energisektorn. Inom området för intern kontroll och styrning har Anneli arbetat med flertalet uppdrag inom finansiella sektorn, energi samt flyg- och transportindustrin.

I revisionsuppdrag arbetar Anneli ofta med planering, löpande avstämning med kund, delta i granskningar, sammanställa material för analys samt rapportering.

Anneli är väl bekant med de regelverk som reglerar verksamhet för bolag som är bank, värdepappersbolag, fondbolag och AIF-förvaltare.

Kompetensområden

Rådgivning
Anneli Helenius

Utbildning och kvalifikationer

  • MSc Accounting, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

  • Kurs i Internrevision hos Institute of Internal Auditors (IIA)

  • Intern kurs i GDPR, KPMG

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig