close
Share with your friends
Anna Hallström

Anna Hallström

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Anna arbetar som på KPMG:s Corporate Tax-avdelning sedan februari 2015. Anna är manager och arbetar med allmän svensk och internationell företagsbeskattning. Anna arbetar även mycket med frågor avseende skatterapportering, uppskjuten skatt etc. Det senaste året har även de nya ränteavdragsreglerna och tillämpningen av dessa varit något Anna arbetat mycket med.

Utbildning och kvalifikationer
  • Juristexamen, Stockholms universitet

  • University of Southampton

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler