close
Share with your friends
Per-Olov Humla

Per-Olov Humla

Director, Cyber Security

KPMG i Sverige

Per-Olov är en erfaren ledare och expert inom informations- och IT-säkerhet med mer än 25 års erfarenhet i ledande befattningar. Per-Olovs huvudfokus är ledning/rådgivning och affärsansvar inom informations- och IT-säkerhet, IT-risk och compliance samt moderna skyddsmetoder. Han har branscherfarenhet inom publika bolag bank/finans, försäkring, sjukvård, försvarsindustri och offentlig civil sektor. Per-Olov har även arbetat internationellt i FN-uppdrag som chef och koordinator för logistik, elförsörjning, IT-verksamhet samt miljö- och hälsoområdet.

Kompetensområden

Cyber Security | IT Security | Information Security Governance | Risk & Privacy

Utbildning och kvalifikationer
  • Examen från Försvarshögskolan

  • Universitetsstudier inom statsvetenskap, riskhantering och informationssäkerhet

Ackreditering
  • Diplomerad säkerhetschef CSO

  • Diplom Företagsekonomi BA

Engagemang
  • Ordförande Svenska Fallskärmsförbundet

  • Föreläsare vid seminarier och konferenser

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler