close
Share with your friends

Nina Holgersson

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Nina är auktoriserad skatterådgivare och arbetar på KPMG sedan 1996. Nina tjänstgjorde en kortare period på KPMG:s kontor i London under 1998. Nina har knappt 20 års erfarenhet av rådgivning avseende svensk och internationell personbeskattning till företag med personal utomlands eller i samband med utländska företags etablering i Sverige. Rådgivningen innefattar även arbetsgivarrelaterade skyldigheter. Nina är även specialiserad på frågor som rör socialförsäkringstillhörighet och socialavgifter i ett internationellt sammanhang.

Kompetensområden

IES Tax Compliance International Executive Services Skatt Tax Services to Individuals
Nina Holgersson

Utbildning och kvalifikationer

  • Jur kand, Stockholms universitet

Ackreditering

  • Auktoriserad skatterådgivare

Engagemang

  • Medlem i FAR

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan