Sofie Gustafsson

Sofie Gustafsson

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Sofie arbetar på KPMG sedan 2017. Dessförinnan har Sofie arbetat med mervärdesskatt på Skatteverket där hon arbetade med återbetalning av svensk moms till utländska företag samt med granskning av utländska och svenska företags hantering av moms. Sofie har över fem års erfarenhet av arbete med skatterådgivning inom mervärdesskatt till svenska och utländska företag. Sofie arbetar även med kassaregisterfrågor och skatterådgivning inom punktskatt. Sofie arbetar för en mängd olika företag, men särskilt med skattefrågor inom detaljhandeln. Frågor i samband med gränsöverskridande handel och punktskatt är vanligt förekommande i det dagliga arbetet.

Kompetensområden
Indirekt beskattning Internationella marknader Mervärdesskatt Nationella marknader Skatt
Utbildning och kvalifikationer
  • Affärsjuridiska programmet med Europainriktning, Tyskland, Linköpings universitet

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler