Mikaela Grundberg

Mikaela Grundberg

Head of Financial Services Internal Audit Services

KPMG i Sverige

Mikaela är ansvarig för KPMG:s tjänsteerbjudande avseende internrevision inom finansiell sektor och har flera års erfarenhet som konsult inom internrevision.

Mikaela har uppdrag som huvudansvarig internrevisor i ett flertal finansiella institut, varav flera banker och fondbolag, samt genomför regelbundet kvalitetsutvärderingar av andra internrevisionsfunktioner i större bolag och myndigheter. Mikaela började på KPMG 2014 och har sedan dess arbetat både med internrevision och rådgivning inom intern styrning och kontroll.

Kompetensområden
Risk Consulting Rådgivning
Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler