close
Share with your friends
Malin Granqvist

Malin Granqvist

Manager, Treasury, Financial Risk Management

KPMG i Sverige

Malin är ekonom och har mångårig erfarenhet av arbete inom treasuryrelaterade frågor mot banker, finansiella institutioner och finansavdelningar.

Malin har stor erfarenhet av utvecklingsfrågor inom banker och finansavdelningar, ränte- och valutariskhantering, cash management samt utvärderingar och implementering av treasurysystem.

Som exempel har Malin genomfört processutvärderingar, organisationsutveckling och hjälpt finansavdelningar med frågor kopplat till cash management och banktjänster.

Hon arbetar främst mot banker, finansiella institutioner och storföretags finansavdelningar (Treasury).

Kompetensområden
Market and Treasury Risk Rådgivning
Utbildning och kvalifikationer
  • Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

  • SwedSec Ledning och kontrollfunktioner

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler