close
Share with your friends
Johan Giertz

Johan Giertz

Head of Financial Risk Management

KPMG i Sverige

Johan har lång och bred erfarenhet från finansbranschen och har arbetat inom både myndighet och större bankkoncern. Han har både deltagit i och själv lett uppdrag inom internrevision, revisionsuppdrag och fristående rådgivningsuppdrag med huvudsakligt fokus på riskhantering inom finansiella sektorn - ofta med en regelverksinriktning på t.ex. styrningsfrågor, kapitalhantering, likviditetsriskhantering och rapportering. Johan har arbetat på KPMG sedan 2009, då han också blev ansvarig för regelverk för den finansiella sektorn. Sedan april 2016 är han avdelningschef för Financial Risk Management.

Kompetensområden
Finansiell riskhantering Risk Consulting Rådgivning
Utbildning och kvalifikationer
  • Analytikerutbildning Handelshögskolan i Stockholm

  • Sundsvalls Högskola

  • Kurs i internationella bankregler

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler