Carl Gudesjö

Carl Gudesjö

Partner, Corporate Tax

KPMG i Sverige

Carl är skattespecialist inom internationell och svensk företagsbeskattning. Carl började på KPMG 2008 och arbetade före det som notarie på Förvaltningsrätten i Malmö med fokus på bl a skattemål. Carl arbetar idag med svenska och multinationella koncerner verksamma inom diverse segment (såsom fastighets- och sjöfartsbranschen). Han är specialist på internationella strukturer, omstruktureringar, företagsförvärv och etableringar samt skattetvister.

Kompetensområden
Corporate Tax International Markets National Markets Tax
Utbildning och kvalifikationer
  • Jur kand, Lunds universitet

Ackreditering
  • Auktoriserad skatterådgivare

Engagemang
  • Medlem i FAR

  • Gästföreläsare i skatterätt på Juridiska institutionen vid Stockholms universitet

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler