close
Share with your friends

Carl Gudesjö

Partner

KPMG i Sverige

Carl är skattespecialist inom internationell och svensk företagsbeskattning. Carl började på KPMG 2008 och arbetade före det som notarie på Förvaltningsrätten i Malmö med fokus på bl a skattemål. Carl arbetar idag med svenska och multinationella koncerner verksamma inom diverse segment (såsom fastighets- och sjöfartsbranschen). Han är specialist på internationella strukturer, omstruktureringar, företagsförvärv och etableringar samt skattetvister.

Kompetensområden

Corporate Tax International Markets National Markets Tax
Carl Gudesjö

Utbildning och kvalifikationer

  • Jur kand, Lunds universitet

Ackreditering

  • Auktoriserad skatterådgivare

Engagemang

  • Medlem i FAR

  • Gästföreläsare i skatterätt på Juridiska institutionen vid Stockholms universitet

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan