close
Share with your friends

Louise Frick

Konsult, Financial Legal Services

KPMG i Sverige

Louise arbetar som Senior Associate inom Financial Legal Services. Louise har dessförinnan arbetat på bolag med framförallt kommersiella avtal och genomfört notarietjänstgöring i Stockholm.

Louise Frick

Utbildning och kvalifikationer

  • Notarietjänstgöring, Förvaltningsrätten i Stockholm

  • Juristutbildning, Uppsala universitet

  • Utbytesstudier, San Diego State University

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig