Tobias Ekwall

Tobias Ekwall

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Tobias arbetar på KPMG sedan 2016. Dessförinnan har Tobias arbetat på andra firmor inom skatterätt och med rådgivning inom management consulting och inköp. Tobias har över 8 års erfarenhet av arbete med skatterådgivning inom internprissättning till medelstora och stora företag. Frågor i samband med etablering, förvärv och omstruktureringar är vanligt förekommande i det dagliga arbetet. Tobias ingår även i KPMG:s etableringsgrupp som bistår utländska företag som vill starta verksamhet i Sverige.

Kompetensområden
IPO Readiness Internprissättning Mergers och Acquisitions Skatt
Utbildning och kvalifikationer
  • Jur. kand

  • Kurser i företagsekonomi och nationalekonomi