Carina Edlund

Carina Edlund

Partner och Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Carina Edlund är Partner och har arbetat på KPMG sedan 1986. Hon har varit auktoriserad revisor under 15 år samt arbetat som redovisningsspecialist i snart 20 år.

Carina har lång erfarenhet av redovisningsfrågor i allmänhet och för börsnoterade bolag i synnerhet. Carina arbetar även i stor utsträckning med utbildning inom IFRS och undervisar såväl internt inom KPMG som externt. Carina har varit delaktig i ett stort antal IFRS-konverteringsprojekt.

Kompetensområden
Adoption of IFRS Finansiell rapportering och kvalificerade redovisningstjänster
Utbildning och kvalifikationer
  • Civilekonom, Uppsala Universitet

Engagemang
  • Ledamot i Expertpanelen som bistår Rådet för finansiell rapportering i redovisningstekniska frågor

  • Ledamot i Ekonomistyrningsverkets Redovisningsråd

  • Har på konsultbasis arbetat för Bokföringsnämnden

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler