Åsa Ekberg | KPMG | SE
close
Share with your friends

Åsa Ekberg

Konsult

KPMG i Sverige

Åsa har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 2006 och på KPMG sedan 2007. Hon har god kunskap om klimatfrågan och erfarenhet från att utforma beräkningsmodeller för aggregering av hållbarhetsdata, utforma modeller för koldioxidberäkning baserat på GHG protokollet samt beräkna koldioxidutsläpp. Vidare har Åsa genomfört flertalet granskningar av klimatrapporter och hållbarhetsredovisningar, för såväl privata som statliga företag. Hon har även erfarenhet från anpassningen av miljö- och hållbarhetsredovisningar till GRI:s riktlinjer samt införande av system för uppföljning och rapportering av hållbarhetsinformation, mål och nyckeltal. Åsa har arbetat med en rad olika företag verksamma i olika branscher såsom bank- och finans, energi, skog, tillverkning, detaljhandel, gruvor och rymdindustrin samt även landsting och kommunägda bolag.

Kompetensområden

Carbon attestation Corporate responsibility assurance Corporate responsibility reporting EU-direktivet om icke-finansiell rapportering Hållbarhetsrapportering Sustainability

Utbildning och kvalifikationer

  • Civilekonom företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

  • Magisterexamen i miljövetenskap vid Göteborgs universitet

Engagemang

  • Specialistmedlem i FAR (hållbar utveckling)

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Offertförfrågan

 

Skicka