close
Share with your friends

Ann Ekstrand

Head of Financial Legal Services

KPMG i Sverige

Ann är ansvarig för Financial Legal Services och är specialiserad inom GDPR.

Ann har 22 års erfarenhet som jurist varav 14 inom telekomsektorn där hon arbetat med integritetsfrågor och regulatoriska frågor på telekomområdet.

Sedan 2008 har Ann specialiserat sig på integritet och personuppgifter och sedan 2013 arbetat huvudsakligen med dataskyddsförordningen (GDPR). Arbetet har innefattat ett övergripande ansvar för den juridiska rådgivningen avseende GDPR i den svenska verksamheten, juridisk representant för Sverige gentemot koncernens övriga länder, juridisk representant i projektstyrgruppen för GDPR-projekt, GAP-analyser, processmappning, legala tolkningar, implementering av regelverket i verksamheten m.m.

Vidare har arbetet inneburit bedömningar för bolagets strategiska positionering avseende dataskydd, kontakter med tillsynsmyndigheter i olika ärenden och juridiskt stöd vid hantering och anmälningar av integritetsincidenter.

Ann Ekstrand

Utbildning och kvalifikationer

  • Jur.kand. Stockholms universitet

  • Kammarrättsfiskal

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan