Marie Enander

Marie Enander

Ansvarig Förmåner & Representation / Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Marie har arbetat på KPMG sedan 2008. Marie ansvarar för frågor som bl a rör anställdas förmåner, representation, tjänsteresor och sponsring. Marie arbetar även med etiska frågor kopplade till förmåner och representation m m och då i samverkan med KPMG Forensic. Marie har också erfarenhet av svensk och internationell personbeskattning, socialförsäkringsfrågor, incitamentsprogram och övriga frågor som uppkommer i samband med att svenska bolag anställer utländsk personal eller sänder ut personal för arbete utomlands eller utländska bolag som har personal i Sverige.

Kompetensområden
International Markets National Markets Tax Tax Services to Individuals
Utbildning och kvalifikationer
  • Jur kand., Stockholms universitet

Ackreditering
  • Auktoriserad skatterådgivare

Engagemang
  • Medlem i FAR

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler