close
Share with your friends

Johnny Ekström

Skatterådgivare personbeskattning

KPMG i Sverige

Johnny Ekström är auktoriserad skatterådgivare och arbetar på KPMG sedan 1991. Dessförinnan har Johnny arbetat som bankjurist och vid domstol. Johnny Ekström är expert och en av Sveriges mest erfarna inom området personbeskattning i frågor som bl.a. rör anställdas förmåner, representation, tjänsteresor och sponsring. Utöver skatterådgivning arbetar Johnny med omfattande utåtriktad utbildningsverksamhet i form av heldags- och halvdagsutbildningar eller företagsanpassade seminarier och workshops. Johnny arbetar även med etiska frågor kopplade till förmåner och representation m m och då i samverkan med KPMG Forensic.

Kompetensområden

International Markets National Markets Tax
Johnny Ekström

Utbildning och kvalifikationer

  • Jur kand, Lunds universitet

Ackreditering

  • Auktoriserad skatterådgivare FAR

Engagemang

  • Medlem i FAR

  • Anlitad föreläsare

  • CSR-arbete

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan