Carina Edlund | KPMG | SE
close
Share with your friends

Carina Edlund

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Carina Edlund är Partner och har arbetat på KPMG sedan 1986. Hon har varit auktoriserad revisor under 15 år samt arbetat som redovisningsspecialist i snart 20 år. Carina har stor erfarenheter av redovisningsfrågor i allmänhet och för börsnoterade bolag i synnerhet. Hon är kopplad som redovisningsspecialist till bl. a. Sandvik, Skanska, Lundbergs Fastighets AB, Swedish Match, Walleniusrederierna, RISE och Hufvudstaden. Carina arbetar även i stor utsträckning med utbildning inom IFRS och undervisar såväl internt inom KPMG som externt. Carina har varit delaktig i ett stort antal IFRS-konverteringsprojekt.

Kompetensområden

Accounting Advisory Services Internationella marknader Nationella marknader Risk Consulting Rådgivning Services

Utbildning och kvalifikationer

  • Civilekonom, Uppsala Universitet

Ackreditering

  • Auktoriserad revisor

Engagemang

  • Ledamot i Expertpanelen som bistår Rådet för finansiell rapportering i redovisningstekniska frågor

  • Ledamot i Ekonomistyrningsverkets Redovisningsråd

  • Har på konsultbasis arbetat för Bokföringsnämnden

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Offertförfrågan

 

Skicka