close
Share with your friends
Mats Dahl på KPMG

Mats Dahl

Head of Lighthouse and Data & Analytics

KPMG in Sweden

Mats Dahl har över 20 års erfarenhet av att utveckla verksamheter genom smarta digitala processer och affärssystem. Han har djupgående kunskap om affärsstrategi, affärsmodeller och värdekedjor, samt inom transformation av dessa i en digital värld. Sedan 2017 är Mats Dahl ansvarig för Data & Analytics på KPMG Sverige, där han leder arbetet med att förverkliga både bransch- och kundspecifika affärslösningar genom att vara länken mellan IT och affärsnytta och göra kunddata till insikter och insikter till kundvärde. Han är också ansvarig för den svenska delen av KPMG:s globala Lighthouse-initiativ, som innefattar KPMGs erbjudande som baseras på Microsofts plattform, tjänster och produkter. Mats Dahl har under hela sin karriär arbetat inom IT-branschen, med ledande roller hos globala aktörer på både produkt- och konsultsidan. Han har såväl erfarenhet som förståelse kring hur affärs- och verksamhetsdata ska hanteras och nyttjas för att skapa största möjliga värde. Mats har också erfarenhet som föreläsare.

Utbildning och kvalifikationer
  • Civilekonom, Stockholms Universitet 1988-1992.

  • Studier inom ledarskap, Handelshögskolan i Stockholm 2005-2006.

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler