Björn Dahl

Björn Dahl

Head of Deal Advisory/Head of Restructuring

KPMG i Sverige

Efter att ha arbetat för KPMG i Los Angeles i 7 år, började Björn på Transaction Services i Stockholm i början av 2005. Björn har en bred erfarenhet från att stabilisera underpresterade företag genom att identifiera möjligheter för strategisk, operativ, organisatorisk och ekonomisk förändring och verkställa dem för att nå verkliga resultat. Hans erfarenhet omfattar ett brett utbud av nationella och internationella förvärv och avyttringar. Han har erfarenheter inom en rad olika branscher såsom tillverkning, bilindustrin, sjukvård, gruvdrift, detaljhandel och konsumentprodukter. Björn har även erfarenhet av att jobba med US GAAP då han är auktoriserad revisor i delstaten Kalifornien.

Kompetensområden
Deal Advisory Internationella marknader Nationella marknader Rådgivning
Utbildning och kvalifikationer
  • B.A. Economics, with minor in Accounting, University of California, Los Angeles

  • Certified Public Accountant (CPA) in the State of California

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler