close
Share with your friends
Sven Cristea

Sven Cristea

Auktoriserad revisor

KPMG i Sverige

Sven arbetar som auktoriserad revisor KPMG:s Göteborgskontor – med ett tydligt fokus på tillväxtbolag och startups. Han har gedigen erfarenhet från börsnoterade bolag och internationella koncerner och har de senaste åren specialiserat sig på entreprenörsdrivna tillväxtbolag och startups. Sven är specialist på att bygga effektiva koncernstrukturer och styrningsmodeller kopplat till lönsamhet och kostnadsreducering och hjälper även sina kunder hitta möjligheter till refinansiering. Sven arbetar med tillväxtbolag och startups inom många olika branscher, sektorer och segment, däribland e-handel, och har ett brett nätverk i Göteborg.

Kompetensområden
Börsnotering Företag Growth Revision Startup
Utbildning och kvalifikationer
  • Lunds Universitet - Ekonomie Magisterexamen – redovisning och revision

  • Lunds Universitet - Ekonomie Kandidatexamen – finansiering

  • Leeds University – International banking and management

  • ESCP-EAP – International finance and management

Ackreditering
  • Auktoriserad revisor

  • IFRS-ackreditering, KPMG

Engagemang
  • Medlem i FAR, 2012-

  • Representant i FAR:s etikgrupp, 2014

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler