Anders Carls

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Anders är auktoriserad skatterådgivare och arbetar på KPMG sedan 2017. Dessförinnan arbetade han fem år på annan rådgivningsbyrå. Anders har även arbetat på Skatteverket och Förvaltningsrätten i Stockholm. Anders arbetar brett med bolagsskattefrågor, och särskilt de komplexa frågor som ofta uppstår i fastighetssektorn vid planering av nya projekt och vid due diligence-arbetet i transaktioner. Anders är även särskilt specialiserad inom fastighetstaxering.

  • Skatt
  • Jur.kand. Uppsala universitet

  • Auktoriserad skatterådgivare, FAR

  • Medlem i FAR