close
Share with your friends
Robert Cagnell

Robert Cagnell

Konsult Management Consulting

KPMG i Sverige

Robert har mer än 14 års erfarenhet inom ekonomi- och verksamhetsutveckling, upphandling, införande och utveckling av IT system, förändringsledning, processutveckling och systemförvaltning.

Han har särskild expertis inom verksamhetsstyrning och beslutsstöd och har erfarenheter att som konsult stödja kunder hela vägen från förstudier med formulering och förankring av strategi och målbild till genomförande och uppföljning av utvecklingsprogram.

Före anställning vid KPMG har Robert arbetat som Försvarsmaktens analyschef på koncernnivå, controller och officer (kapten). Under 5 år ansvarade Robert för utveckling och implementering av Försvarsmaktens styrning och ekonomimodell och för ekonomiska analyser till myndighetsledningen.

Kompetensområden
Internationella marknader Management Consulting Nationella marknader Rådgivning
Utbildning och kvalifikationer
  • Executive MBA Stockholms Universitet 2008

  • Civilekonom, Stockholms Universitet 2002, inriktning finansiering/redovisning

  • Militärhögskolan Karlberg (Kapten 2001)

  • Marinens Officershögskola,Karlskrona (officer 1997)

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler