close
Share with your friends

Jessica Bederoff Stenvad

Konsult, Sustainability Services

KPMG i Sverige

Jessica är ansvarig för KPMGs tjänsteerbjudande kring Social Hållbarhet och Mänskliga Rättigheter. Hon är specialiserad på att integrera sociala aspekter av hållbarhet i affären, såsom att säkerställa företagens respekt för mänskliga rättigheter och hur bolagens samhällsengagemang kan kopplas till kärnaffären. Jessica arbetar med kunder i såväl privat, statlig och ideell sektor och är väl förtrogen med internationella ramverk och riktlinjer såsom Agenda 2030, Global Compact, FNs vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, och GRI. Hon har även god kunskap om biståndsrelaterade ramverk såsom Sveriges biståndspolitiska plattform, OECD DAC’s utvärderingskriterier, Result Based Management och Logical Framework Approach. Jessica har arbetat med hållbarhet, ansvarsfullt företagande och mötet mellan näringsliv och ideell sektor sedan 2006. Hon leder både svenska och internationella team och har stor internationell erfarenhet från privat sektor och internationella organisationer. Hon har tidigare varit verksam i södra Afrika där hon arbetat med privatsektorutveckling inom ramen för svenskt bistånd, och har därigenom god kunskap om start-ups och internationalisering. Jessica har arbetat och genomfört projekt i exempelvis Vietnam, USA, Storbritannien, Tyskland, Litauen och Italien. Jessica sitter sedan 2016 i styrelsen för Swedish - Southern African Chamber of Commerce som verkar för att främja hållbar handel, investeringar och affärsrelationer mellan Sverige och södra Afrika.

Kompetensområden

Hållbarhet Internal Audit, Risk and Compliance Services Risk Consulting Rådgivning Sustainability
Dekorbild

Utbildning och kvalifikationer

  • Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Stockholm

  • Studier på kandidatnivå, Hållbarhet, Mänskliga rättigheter och Anti-korruption

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan