close
Share with your friends

Jenny Barksjö Forslund

Partner & Head of Small & Medium Enterprises

KPMG i Sverige

Jenny har arbetat på KPMG sedan 2006 och har under flera år haft ledande roller inom KPMG, bland annat som områdeschef för kontoren i GävleDala och i ledningsgruppen för verksamhetsområdet SME. Jenny är delägare i KPMG sedan 2018. Jenny är vald revisor i ett 50-tal bolag, främst mindre och medelstora bolag inom industriproduktion, tjänsteproduktion och turism. Hon har även erfarenhet av ledning, samordning och rapportering av revision av publika och större privata bolag.

Kompetensområden

Ägarledda företag  |  Små och medelstora företag  |  Nationella marknader  |  Revision

Jenny Barksjö Forslund KPMG

Utbildning och kvalifikationer

  • Civilekonomexamen, Handelshögskolan i Göteborg

  • Löpande interna och externa kurser inom redovisning och beskattning

Ackreditering

  • Auktoriserad revisor

Andra engagemang

  • Medlem i FAR

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan