Kristofer Brodin | KPMG | SE
close
Share with your friends

Kristofer Brodin

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Kristofer har arbetat på KPMG Skatt sedan 2011, dessförinnan tjänstgjorde Kristofer som skattejurist vid skatteavdelningen i en större finansiell aktör, bl a som ansvarig för koncernens bolagsskatteavdelning samt produktrelaterade skattefrågor. Kristofers erfarenhet inkluderar skattefrågor i samband med nyetableringar, omstruktureringar, företagsförvärv, hantering av dåliga krediter, leasingtransaktioner, outsourcingprojekt, regelefterlevnad och källskatter. Kristofer är en uppskattad föredragshållare och har även skrivit ett antal artiklar inom sitt kompetensområde i svensk och internationell skattepress.

Kompetensområden

Corporate Tax Financial Services Tax

Utbildning och kvalifikationer

  • Jur kand., Uppsala universitet

Engagemang

  • Har publicerat artiklar i svensk och internationell skattepress.

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Offertförfrågan

 

Skicka