close
Share with your friends
Anders Bäckström

Anders Bäckström

Partner verksamhetsområde Revision

KPMG i Sverige

Anders är partner och tillhör verksamhetsområde Revision. Han har 25 års erfarenhet från revision och praktisk rådgivning (redovisning och intern kontroll) till stora och noterade företag främst inom den finansiella sektorn. Anders har arbetat på KPMG sedan 1990. 1997 flyttade han till KPMG:s kontor i New York för att samordna utvecklingen av KPMG:s globala rådgivningserbjudande avseende finansiell riskhantering. 1998-2008 var Anders övergripande ansvarig för samordningen av KPMG:s samlade tjänster till den finansiella sektorn i Sverige. Han var ledamot av KPMG:s styrelse 2011-2013.

Kompetensområden
Audit International Markets National Markets
Utbildning och kvalifikationer
  • Uppsala universitet - Ekonomexamen

  • Linköpings universitet – Ekonomie Licentiat

  • IFL - IMD - INSEAD - Ledarskapsutbildningar

Ackreditering
  • Auktoriserad revisor

  • IFRS-ackrediterad revisor av KPMG

  • Av FAR licensierad revisor i finansiella företag

Engagemang
  • Styrelsemedlem och ordförande, FAR, 2004-2012

  • Ledamot av Svenska Revisionsakademin, 2014-

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler