close
Share with your friends
Tobias Almqvist

Tobias Almqvist

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

Tobias Almqvist är jurist och har ca fem års yrkeserfarenhet. Sedan år 2018 är Tobias verksam vid KPMG:s skatteavdelning, där han i första hand arbetar med beskattning av medelstora företag och dess ägare. Tobias har tidigare varit verksam som advokat med inriktning mot skatterätt och särskilt skatteprocesser och förfarandefrågor. Tobias har erfarenhet av rådgivning inom varierande skatteområden, och särskilt i fråga om ägarledda företag. Inom ramen för sin tidigare verksamhet som advokat biträdde Tobias ofta klienter i domstol och vid kontakt med Skatteverket, både inom ramen för skattemål och eko-brottmål. Därutöver har Tobias lämnat rådgivning avseende bl a skatteeffektiva ägarstrukturer, beskattning av carried interest, omstruktureringar av bolag, fastighetsförsäljningar och utflyttningar från Sverige.

Utbildning och kvalifikationer
  • Juristexamen, LL.M., Uppsala universitet

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler