close
Share with your friends
Jodi Andersson

Jodi Andersson

Lead / Ansvarig för intern kontroll inom Governance, Risk och Compliance

KPMG in Sweden

Jodi är Senior Manager vid KPMG Advisory. Hon har över 25 års erfarenhet inom risk, regelefterlevnad och intern styrning och kontroll; och har arbetat både inom finansiella sektorn och tillverkningsindustrier.

Kompetensområden:

  • Intern kontroll
  • Internrevision
  • Regelefterlevnad / Compliance
  • Operationella risker (IT / BCM / 3e part / Outsourcing / osv)
  • Kreditrisk