Edward Akhras | KPMG | SE
close
Share with your friends

Edward Akhras

Regelverks- och försäkringsspecialist

KPMG i Sverige

Edward är regelverksspecialist med särskilt fokus på regelverksfrågor inom försäkringsbranschen.

Edward har bakgrund inom finansiell revision med erfarenheter från finanssektorn i Sverige och i Storbritannien.

Han har tidigare arbetat på Finansinspektionen som specialist med fokus på Solvens II, främst med frågor rörande riskhantering, redovisning och kapitaltäckningsrapporteringskrav. Under tiden på Finansinspektionen arbetade Edward med genomförandet av Solvens II-regelverket och representerade Finansinspektionen i ett antal arbetsgrupper inom den Europeiska tillsynsmyndigheten för försäkring och tjänstepension (EIOPA).

Edward har också erfarenheter från att ha jobbat med Solvens II implementeringsprojekt på ett försäkringsföretag.

Edward arbetar främst med kvalificerade regelverks- och redovisningsfrågor med inriktning mot försäkrings- och tjänstepensionsverksamhet, främst länkat till Solvens II och IORP-2 regleringen.

Kompetensområden

Finansiell rapportering och kvalificerade redovisningstjänster Internationella marknader Nationella marknader Risk Consulting Rådgivning

Utbildning och kvalifikationer

  • Associate chartered accountant (ACA), Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) 2008

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Offertförfrågan

 

Skicka