Patrik Anderbro VD KPMG Sverige

Patrik Anderbro

Partner & CEO

KPMG i Sverige

Patrik är auktoriserad revisor och har drygt 20 års erfarenhet från branschen. Sedan maj 2019 är han VD för KPMG. Patrik har under många år haft ledande roller inom KPMG och har sedan 2013 ingått i företagets ledning som chef för det personellt och geografiskt största verksamhetsområdet. Patrik är revisor i ett antal ägarledda bolag av varierande storlek i olika branscher. Han har även erfarenhet av ledning, samordning och rapportering av revision av publika och större privata bolag.

Kompetensområden

Revision | Ledarskap | Nationella marknader | Små och medelstora företag

Kompetensområden
Family Owned Businesses Middle Market National Markets Small Enterprises
Utbildning och kvalifikationer
  • Civilekonomexamen, Högskolan i Dalarna

  • Löpande interna och externa kurser inom fackområden såsom redovisning och beskattning

Ackreditering
  • Auktoriserad revisor

Engagemang
  • Medlem i FAR

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler