Patrik Anderbro | KPMG | SE
close
Share with your friends

Patrik Anderbro

Partner, chef verksamhetsområde Små och medelstora företag

KPMG i Sverige

Patrik är auktoriserad revisor och har drygt 20 års erfarenhet från branschen. Han har under många år haft ledande roller och ingår sedan 2013 i företagets ledning som chef för det personellt och geografiskt största verksamhetsområdet. Patrik är revisor i ett sjuttiotal ägarledda bolag av varierande storlek i olika branscher. Han har även erfarenhet av ledning, samordning och rapportering av revision av publika och större privata bolag.

Kompetensområden

Ägarledda företag | Små och medelstora företag | Nationella marknader | Revision

Utbildning och kvalifikationer

  • Civilekonomexamen, Högskolan i Dalarna

  • Löpande interna och externa kurser inom fackområden såsom redovisning och beskattning

Ackreditering

  • Auktoriserad revisor

Engagemang

  • Medlem i FAR

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler

Kontakta mig

 

Offertförfrågan

 

Skicka