Helena Arvidsson Älgne

Helena Arvidsson Älgne

Partner, Audit & Chairwoman of the Board

KPMG i Sverige

Helena är auktoriserad revisor och har arbetat på KPMG sedan 1995. Första tiden inom dåvarande ÄL (SME) och därefter inom Audit. Sedan 2021 är hon ordförande i KPMG:s styrelse. Helena har haft interna roller såsom Risk Manager för revisionsverksamheten, ansvar för kvalitetskontroll samt ingått i ledningsgruppen för Audit med fokus på People-agendan.

Kompetensområden

Revision av större företag, främst publika

Utbildning och kvalifikationer
  • Civilekonom, Mälardalens Högskola

Ackreditering
  • Auktoriserad revisor

Engagemang
  • Stryrelseledamot i FAR

  • Engagemang i olika grupperingar inom branschorganisationen FAR genom åren

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler