close
Share with your friends
Helena Arvidsson Älgne

Helena Arvidsson Älgne

Partner verksamhetsområde Revision

KPMG i Sverige

Helena är auktoriserad revisor och har arbetat på KPMG sedan 1995. Första tiden inom dåvarande ÄL (SME) och därefter inom Audit. Helena har haft interna roller såsom Risk Manager för revisionsverksamheten, ansvar för kvalitetskontroll samt ingått i ledningsgruppen för Audit med fokus på People-agendan. Helena ingår i KPMG:s styrelse sedan 2019.

Kompetensområden

Revision av större företag, främst publika

Utbildning och kvalifikationer
  • Civilekonom, Mälardalens Högskola

Ackreditering
  • Auktoriserad revisor

Engagemang
  • Stryrelseledamot i FAR

  • Engagemang i olika grupperingar inom branschorganisationen FAR genom åren

Publikationer
Visa fler
Kontakter
Visa fler