”I mänsklighetens bästa tid verkar vi ha tappat hoppet om framtiden”

Hur ska vi kunna samarbeta och möta de utmaningar vi står inför om vi inte förstår varandra och vågar ha tilltro? Sveriges fd statsminister, Fredrik Reinfeldt, gästade KPMG:s Stora Skattedag den 18 november och delade med sig av en omvärldsanalys och några av de utmaningar han ser att världen står inför.  

– Vi har aldrig haft det så bra och vi har heller aldrig haft bättre skatter. Så hur kan människor som har det så bra vara så missnöjda och dra så farliga slutsatser om vad man bör göra åt problemen. Jag tror att vi måste få tillbaka tilltron till beslutsfattandet och framförallt ha ett beslutsfattande som är gränsöverskridande, säger Fredrik Reinfeldt.

Fredrik Reinfeldt på KPMG:s Stora Skattedag

Se fördjupningspassen här

BEPS 2.0: Vad, när, hur?

OECD har precis presenterat sitt förslag kring ändrade principer för internationell företagsbeskattning. Vad innebär Pillar 1 och 2? Vilka omfattas och hur påverkas din skattesituation? Vi presenterar också KPMG:s digitala verktyg för BEPS 2.0.

Presentationen (PDF)

Talare:
Jonas Mauritzson, Åsa Edesten & Peter Nilsson 

Jonas Mauritzson
Åsa Edesten
Peter Nilsson

Ränteavdrag för företag – rättsläget

Vad innebär det senaste årets domar för såväl innevarande som tidigare års avdragsrätt? Strider nuvarande regler mot EU-rätten? Hur optimerar man sin ränteavdragssituation? När ska de nya antihybridreglerna tillämpas? Vi går igenom rättsläget vad gäller ränteavdrag för företag.

Presentationen (PDF)

Talare:
Anders Carls, Jörgen Graner & Caroline Väljemark

Anders Carls
Jörgen Graner
Caroline Väljemark

Skattetvister – vad är bästa försvar i mål om transfer pricing?

Vi redogör för några faktiska tvister avseende transfer pricing, med utgångspunkt från Skatteverkets revisionsverksamhet. Hur försvarar man bolagets skattebas på bästa sätt? Vad leder till slutlig framgång? Du bjuds på erfarenheter och lärdomar från några av de mest intressanta TP-målen under året.

Presentationen (PDF)

Talare:
Thomas Andersson & Karolina Viberg 

Thomas Andersson
Karolina Viberg

Beskattning vid arbete i Sverige – vad säger de nya reglerna?

Den 1 januari 2021 införde Sverige nya regler för utländska företag som skickar anställda och fakturor till svenska företag – regler som påverkar inte bara det utländska företaget utan även i stor utsträckning hur svenska företag ska agera när de tar in arbetskraft eller entreprenörer från utlandet. Vi går igenom vad vi har lärt oss om hur man ska förhålla sig till reglerna som kommit och vilka frågeställningar som många fortfarande brottas med. 

Presentationen (PDF)

Talare:
Louise Hemmestad & Johan Rova

Louise Hemmestad
Johan Rova

Aktuella frågor inom bygg- och fastighetssektorn

Vi diskuterar senaste nytt på fastighetssidan och delar praktiska erfarenheter från ett inkomstskatte-, moms- och fastighetstaxeringsperspektiv.

Presentationen (PDF)

Talare:
Carl Gudesjö, Susann Lundström & Rebaz Wahab

Carl Gudesjö
Susann Lundström
Rebaz Wahab

Indirekt skatt – på gränsen till en ny era

Hur påverkar regelförändringar, ökad automatisering, digitalisering och tuffare rapporteringskrav arbetet med de indirekta skatterna (moms, punktskatter och tull) och möjligheterna till regelefterlevnad? Vilka trender, möjligheter och risker ser KPMG i Sverige inom EU och globalt? Hur ska ett företag hantera dessa utmaningar?

Presentationen (PDF)

Talare:
Ulrika Badenfelt & Caroline Selander

Ulrika Badenfelt
Caroline Selander