close
Share with your friends

Du som har höga tillväxtambitioner för ditt bolag kommer troligtvis någon gång behöva ta in kapital. Oavsett om du vill lånefinansiera, ta in riskkapital eller notera ditt företag för att accelerera finns det några saker att tänka på. Så här förbereder du dig:

1)    Se till att ha din affärsplan och affärsmodell klar

Många entreprenörer har sina idéer och visioner i sitt huvud, se till att få ner dem på pränt så att andra personer lättare kan förstå hur ni tänkt att det företaget ska fungera.

2)    Se till att ha din och företagets pitch klar för dig

Finansierare investerar lika mycket i er som entreprenörer som de gör i din idé. Bygg därför upp ett bra team som täcker upp de kompetenser ni behöver och se till att sälja in det. Se också till att kunna förklara din affärsidé på ett enkelt och tydligt sätt, vilket problem löser ni och varför kommer kunderna att välja er? Varför ska investerarna satsa sina pengar på dig, din idé och ditt team?

3)    Ha koll på siffrorna

Se till att du själv förstår dina siffror, att du vet hur de kommer att påverkas och vad ditt behov framöver är. Sätt dig in i både balans- och resultaträkningar, budgetar och likviditeten. Kom ihåg att finansiärer satsar på dig och vill se att du förstår dina siffror.

4)    Vilken risk är du själv beredd att ta?

Hur mycket eget kapital är du beredd att stoppa in i företaget? Är du beredd att t.ex. belåna huset? Hur mycket av din tid kommer du investera? Hur mycket av ägandet är du beredd att släppa? Hur får du finansiärerna att känna sig trygga med att du också kommer satsa på verksamheten?

5)    Återbetalningsförmåga

Detta är grundbulten i hela finansieringen. Alla som på något sätt satsar pengar på och i företaget vill ha tillbaka det de satsat. Banken vill ha tillbaka sin utlåning, riskkapitalisterna vill göra en exit med vinst osv. Hur övertygar du dem att de kommer att få det?