close
Share with your friends

.

Så ska du tänka när du vill växla upp i ditt företag

Funderar du på att lånefinansiera, ta in riskkapital eller notera ditt företag för att accelerera takten inom ditt företag? Då kommer här några tips att tänka på:

För att kunna växla upp måste man i de flesta fall ta in kapital, men vad är en bra väg framåt och hur avgör man vilken väg som är bäst att gå för just dig och ditt bolag?

Många bolag med tillväxtambitioner hamnar ofta i ett klassiskt moment 22, det vill säga att entreprenörer hamnar i ett läge där de behöver kapital för att kunna fortsätta sin tillväxtresa. I de allra flesta fall är rörelsekapitalet ett problem för företag i tillväxt, framförallt för företag i kraftig tillväxt och särskilt ifall där man dessutom har långa ledtider för sina produkter.

Det finns flera överväganden att göra – både vad gäller risktagande, värdering och tidpunkt för att ta in kapital. Men även vilken typ av kapital som man ska ta in. Detta är väsentliga frågor som kommer att påverka bolaget på både kort, medel och lång sikt. Desto fortare du tar hjälp och ser över och lägger en plan för dessa frågor, desto större chans för ett positivt utfall. Det är lite av en konstform att ta in kapital i rätt läge. En konstform som vi på KPMG arbetat med länge.  

Vårt tips är att tänka i tre steg (och gärna längre!):

 
 1. Se över lånefinansiering
  Prata med banker och välj den affärspartner som både tror på dig, ditt team och er idé. Se även över om det kan vara aktuellt att ta in Almi Företagspartner för komplettering av krediterna, både om banken inte kan vara med på hela krediten initialt men tänk även långsiktigt, de kan behövas längre fram. Är de insatta från början blir resan tillsammans framåt lättare.

  Se över möjligheterna till annan lånefinansiering, bland annat har både EKN, Exportkreditnämnden och SEK, Svensk Exportkredit lösningar om ni funderar på att exportera. De kan utgöra ett komplement i finansieringslösningen och brukar kunna vara med och dela risk med övriga kreditgivare.

  Se över möjligheterna till övrigt stöd och bidrag. Finns investeringsbidrag, innovationsbidrag eller liknande att söka både nationellt och även i den region du bor? En idé är att se över vilka bidrag som finns hos Tillväxtverket, men även hos Vinnova och andra aktörer. Det finns många olika bidrag att söka beroende på både bransch och bolagsfas. På KPMG vet vi vilka bidrag som kan vara relevanta för dig och ditt bolag.  

 2. Titta på att släppa ägande för att få in nyckelpersoner
  Att släppa en del av ägandet kan vara en väg för att få in kapital men även för att knyta viktiga nyckelpersoner till företaget. Kanske kan detta vara moroten för att få den speciella kompetensen som ni länge sökt och som skulle komplettera ert team på plats.

  Det finns olika vägar att gå om man vill knyta till sig nyckelpersoner, antingen genom aktier eller optionsprogram. Många stirrar sig idag blinda på olika typer av optioner för att knyta till sig dessa nyckelpersoner. Vi på KPMG tycker dock inte att entreprenörer ska underskatta styrkan i släppa en del aktier. Med aktier går det att ha rätt tuffa krav och restriktioner på dessa nyckelpersoner. Vad gäller kakan så tror vi att det kan vara lika bra att ha en mindre del i en större kaka, än en stor del i en liten kaka.  Det viktiga är att resonera sig fram till en lösning som passar dig och ditt bolag. 

 3. Ta in externt kapital i form av riskkapital
  En annan lösning för att få in nytt kapital i företaget är att ta in riskkapital. Detta kan vara antingen genom en ängelinvesterare eller genom en riskkapitalist. Fundera dock alltid vad det är du söker när du tar in kapital. Är det enbart kapital, en viss kompetens, ett nätverk eller något annat som ni har behov av? Det är viktigt att få in kompetent kapital i bolaget och att relationen med investeraren gör att bolaget utvecklas framåt.  

  A. 
  Värde idag kontra värde imorgon – Hur ska man tänka för att slippa ta in för mycket pengar. Kan vi göra något med små medel för att förlänga vår tillväxtkurva uppåt, vår s.k. ”runway” – var är vi?

  B. Notering – Eftersom att notera är en ganska komplicerad process bör detta inte vara grundspåret. Försök att först hitta pengar på annat håll. Det finns lägen när en noteringsprocess är helt rätt.

  En annan möjlighet till att få in kapital är gräsrotsfinansiering eller crowdfunding.