close
Share with your friends

Orolig över likviditeten? Gör en analys

Funderar du på hur ditt företags likviditet ser ut? Det behöver inte vara så komplicerat att ta reda på. Utgå från befintlig redovisning och upprätta en kassaflödesanalys för att se var din potential och dina utmaningar finns.

Utifrån redovisningen kan du även se vilka områden du ska fokusera på för att förbättra likviditeten i ditt företag.

Kassaflödesanalysens tre delar – och tipsen du kan få:

Den löpande verksamheten
  • Få en bild över hur mycket ni betalar i skatt utifrån förändringen av skattefordringar och skulder hos er. Du vet väl om att du kan begära anstånd? Läs mer här    
  • Se över hur dina rörelsefordringar och rörelseskulder förändrats det senaste kvartalet. Har kundfordringar ökat och leverantörsskulder minskat påverkar det i högsta grad din dagliga likviditet.

Investeringsverksamheten

  • Få en bild över vilka effekter större investeringar och avyttringar har fått på din likviditet.
  • Få en översyn om era finansiella tillgångar genererar ett positivt eller negativt kassaflöde.

Finansieringsverksamheten

  • Hur sker amortering av lån och kan det vara något att se över?
  • Se hur ni har finansierat er i form av nyemissioner, koncernbidrag, aktieägartillskott, nyupptagna lån och om något kan vara aktuellt igen.

Uppföljning av likviditeten, med befintliga siffror från redovisningen, är oftast ett smidigt och enkelt sätt att börja med för att få till en rutin för löpande uppföljning. Se analysen som ett första steg för att identifiera vilka områden ni kan arbeta vidare med för att förbättra likviditeten. 

Verktyg

Enklare lösningar för kassaflödesanalys hittar du oftast i ditt företags ekonomisystem. Vill du ha en smidig och enkel modell erbjuder KPMG en modell för kassaflödesanalys i Excel, inklusive en timmes rådgivning.

Vi erbjuder även en timmes onlinekurs för dig som vill lära dig grunderna i hur du upprättar och analyserar en kassaflödesanalys.