Med 2020 i backspegeln har HR positionerat sig som en väldigt viktig spelare i våra företag. Nu mer än någonsin behöver vi satsa på våra medarbetare, främja engagemang och välmående och det finns så många möjligheter!

Lyft blicken, ta ett stort och långsiktigt grepp på HR – görs rätt saker på ditt företag? Nu är det dags för HR-funktionen att lämna medlarrollen mellan ledare och medarbetare till att leverera mer strategiska och värdeskapande aktiviteter. Om företagets ledare tar ansvar för personalfrågor kan HR arbeta utifrån det större perspektivet och utforma hur arbetskraften ska se ut de närmaste åren. Automatisera processer, digitalisera och analysera mer för att kunna få den data och de insikter som behövs för att utvecklas i den takt som krävs. På så sätt skapas värde för hela organisationen och ni får nya konkurrensfördelar.

Topp 3 prioriteringar: Lärande, välmående och digitalisering

Med behovet av en förändrad arbetskraft är upskill och reskill ledorden under 2021 för din HR-funktion. Studier visar att fler än tre av tio anställda behöver omskolas inom två år och kontinuerligt lärande behöver prioriteras för att vi ska kunna utföra våra jobb.

Främja engagemang och välmående med rätt aktiviteter. För att veta vad som är rätt i din organisation måste du mäta, ofta. Ni måste arbeta med regelbundna pulsmätningar för att ta tempen, agera på färsk data och vara handlingskraftiga. Skrota de årliga medarbetarundersökningarna och gör mer regelbundna mätningar, för vad säger ett resultat som kom för 10 månader sedan?

Med allt ovan är det såklart viktigt att prioritera digitalisering och analys, samt sätta tydliga strategier för att följa upp och hantera de resultat som framkommer. Uppdatera inlärnings- och utbildningsplattformar samt implementera bra verktyg för att främja distansarbete.

Pssst...Vi förutsätter såklart att du jobbar med inkludering och mångfald. Gör ni inte det är det dags att lägga i 5:ans växel! Nedan har ni en checklista för stämma av och sätta en ny ton på 2021! Kör hårt! 

Checklista för att kickstarta 2021 med goda förutsättningar:

  • Gör en lönekartläggning – detta ingår i diskrimineringslagen och gäller alla arbetsgivare med minst 10 anställda.
  • Gör en plan för jämställdhets- och mångfaldsarbete och hur ni ska aktivt motverka diskriminering på arbetsplatsen – även detta är ett krav som gäller arbetsgivare med minst 25 anställda.
  • Skapa kontroll över all behandling av anställdas personuppgifter enligt GDPR
  • Sätt en plan för att säkerställa en god arbetsmiljö och även sett över arbetsmiljön kopplat till distansarbete.
  • Utvärdera HR:s insatser under 2020 som har varit tillsammans med medarbetare och ledare.