close
Share with your friends

Coronapandemin drabbar människor och samhällen världen över. KPMG arbetar just nu intensivt för att stötta hälso- och sjukvårdssektorn med att hantera utmaningar och effekter av covid-19, samt att utvärdera hanteringen för att dra lärdomar för framtiden.

Karta

Här är några exempel på internationella insatser där KPMG bidrar:

 • Prediktiv effektmodellering av covid-19 på sjukvård och äldreomsorg.
 • Utökning av kritisk vårdkapacitet.
 • Optimering av diagnos, monitorering och kontaktspårning.
 • Expansion av digital vårdkapacitet.
 • Säkrad materialförsörjning.
 • Etablera och kvalitetssäkra ledningsstöd och programledning för covid-19 hantering.
 • Understöd till kritiska stödfunktioner inom vården och etablering av distansarbete.
 • Utvärdering av hantering av covid-19 på regional och nationell nivå.
 • Etablera strategier för kommande pandemifaser och ”det nya normala”.

Sverige

 • Utvärdering av covid-19 hos regioner och sjukvårdssystem.
 • Kapacitetssupport och bemanning.
 • Chatbot för att stödja HR-funktion och covid-19.
 • Fjärrövervakning och triagering av patienter

 

Tyskland

 • Utveckling av molnbaserad applikation för systematisk prioritering, insamling, bearbetning och testspårning.

 

Nederländerna

 • Upprätta nya vårdprocesser för att hantera covid-19-relaterad akutvård.

 

Schweiz

 • Utveckling av app för självövervakning och patientengagemang under covid-19.
 • Storbritannien
 • Implementering av 4 000 extra covid-19 bäddar.
 • Utveckling av asset management-system med stöd av kontrollpanel.

 

Saudiarabien

 • Utvärdering av covid-19-relaterad infektionsbekämpning.

USA

 • Utvärdering och transformation av telemedicin för effektiviserad triagering och ökad kapacitet under covid-19.

 

Kanada

 • Utveckling och distribution av regional testkapacitet.
 • Ramverk för utvärdering av pandemihantering.

 

Israel

 • Allokering av akutfinansiering från hälsoministeriet till sjukvårdssystemet.
 • Materialförsörjningslösningar och beredskapslager för covid-19 relaterade flöden.

 

Australien

 • Upprättat kommandocenter för skyddsutrustning och covid-19 relaterade materialflöden.

 

Singapore

 • Etablering och administration av hygiengranskningar av offentliga utrymmen.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!

Staffan Östlund, Director Healthcare KPMG i Sverige, +46 76 640 27 77, staffan.ostlund@kpmg.se.